Daniel Patrick Welch - click to return to home page


    English versions 
Arabic versions - Saudi Arabia Catalan versions Croatian versions Czech versions Danish versions Nederlandse versies Finnish versions Versions Françaises Galician versions German versions Greek versions Indonesian articles Le versioni Italiane Japanese versions Urdu versions - Pakistan Polish versions Portuguese articles Romanian versions Russian versions Serbian articles Las versiones Españolas Ukrainian versions Turkish versions

 

 

 

The Thousands Yet Unborn
a farewell to Senator Edward Moore Kennedy

(8/09)

[translation for rest of article is in the works...]


Billy Connery*
le Joseph Patrick William Jenning

O ní hé an loinnir ina shúil a rabhamar i ngrá le
-- cé go raibh an loinnir ann, ár ndóigh
nó ní hé an glór dá ghuth a mhothaíomar
ba é an grá a bhí aige don bhocht

Ba é an grá a bhí aige don fhear leis an deoir
nó don fhear a raibh a chroí briste
Ba é an cion a thaispeáin sé do na fir a raibh aithne aige orthu Agus do na mílte nár rugadh fós
Sa deireadh, cé gur cuireadh é chomh fuar sa chréafóg Agus an rud a bhí beo, anois theith sé

Ach fós b’eol dúinn nach bhféadfaidh an t-anam a mhothaíomar óna bhreith a bheith cloíte leis an mbás
Sionsóidh sé sna fir a raibh aithne aige orthu Agus sna daoine a bhfuil fós le teacht
Mar beidh na rudaí a lorg sé fíor go brách
Agus mairfidh siad trí bhith síor

*Original co-author of the Connery-Wagner Labor Act, considered the "Magna Carta" of modern unionism. He served from Lynn, Massachusetts, through almost the entire Roosevelt terms.

Rest in peace, Senator Kennedy. May the road rise to greet you; may the wind be always at your back; the rain fall soft upon your fields; and until we meet again, may God hold you in the hollow of his hand. 

© 2009 Daniel Patrick Welch. 
Reprint permission granted with credit and link to http://danielpwelch.com
Translated by Gráinne Nic Cárthaigh

^  Top  ^


Writer, singer, linguist and activist Daniel Patrick Welch lives and writes in Salem, Massachusetts, with his wife, Julia Nambalirwa-Lugudde. Together they run The Greenhouse School.. Translations of articles are available in over two dozen languages. Links to the website are appreciated. [Billy Connery © 1971 by Joseph W. Jennings] See Welch's tribute to another great lady: Patricia Jennings-Welch,