Daniel Patrick Welch - click to return to home page


    English versions 
Arabic versions - Saudi Arabia Catalan versions Croatian versions Czech versions Danish versions Nederlandse versies Finnish versions Versions Françaises Galician versions German versions Greek versions Indonesian articles Le versioni Italiane Japanese versions Urdu versions - Pakistan Polish versions Portuguese articles Romanian versions Russian versions Serbian articles Las versiones Españolas Ukrainian versions Turkish versions

 

 

 

Dat komt van al je babbelen:
De leugenaars van de regering Bush zullen de wereld naar de verdoemenis helpen als wij dat toelaten

(1/06)

Sam Alito is alleen maar de laatste leugenaar in het rijtje van het allesomvattende plan van Bush om overal overwicht te krijgen. Maar de schijnprocessen over de vraag of deze oer-fascistische theoreticus de gelegenheid zou moeten krijgen de sociale en politieke ontwikkeling van de VS een generatie lang te vormen, geven belangrijke informatie over hoe de pathologische leugenaars van deze corrupte junta eigenlijk te werk gaan. 

Wat me ten eerste al verbijstert is dat het proces zelfs maar kan plaatsvinden. Zou er geen voorrang moeten worden gegeven aan de vervolging en gevangenneming van het vriendenkliekje dat ons door hun leugens in een oorlog verzeild liet raken? Gewoon Zakendoen is, zoals gewoonlijk, het meest effectieve wapen in het arsenaal van de criminele intrigantenkliek die de macht in de VS gegrepen heeft. Als het maar op een regering lijkt, achter een spreekgestoelte met een regeringszegel staat, een pak draagt en op autoritaire toon spreekt moet alles wel goed zijn. Vraag een willekeurige succesvolle dief of terrorist wat de zin van zwendelarij is en hij zal zeggen: "proberen één geheel te vormen met de rest." Toen ik in de jaren 80 door Europa reisde, werden mijn vrienden en ik af en toe bij de grens lastiggevallen omdat we "er naar uitzagen": een beetje slordig, aftandse auto, lang haar enz. Mijn Duitse vriend spotte dan: "Kerels met bommen in de kofferbak hebben gewoon altijd een pak aan en rijden in een Mercedes."

Geen enkele vermomming werkt eeuwig en hoewel velen van ons al hebben gewaarschuwd dat zo'n dun laagje vernis al nooit erg overtuigend was, lijkt de laklaag van de rechtse groep marionetten die de regering Bush vormen, steeds meer barsten te gaan vertonen. Alleen de aanwezigheid van Alito is natuurlijk al het bewijs dat de maskers gaan vallen. Toen Baby Doc Bush probeerde zijn eigen advocaat te benoemen, ziedden zijn christelijk-fascistische betaalmeesters van woede en antwoordden als een persoon: "Hou je mond, domme aap, en denk er aan waarom we je eigenlijk president hebben gemaakt." De snoevende nepcowboy (nou, dat "boy" is in ieder geval wel echt) gaf gehoorzaam toe, en Harriet Myers maakte plaats voor Raymond, beter bekend onder de naam Sam Alito. 

Daar zit hij dus, en de spotlights laten het zorgvuldig naar het voorbeeld van Karl Rove opgebouwde imago van oprechte, onvervalste rechter als sneeuw voor de zon verdwijnen. 
De beste verdediging is natuurlijk altijd de schaamteloze leugen en het moet de Democraten in de commissie nagegeven worden -hoewel ze het nauwelijks verdienen- dat ze uitbarstten in het welverdiende koor: "Klikspaan, boterspaan…." (vrij vertaald) Waarom was Alito zo trots op zijn lidmaatschap van de racistische Geëngageerde Alumni van de Universiteit van Princeton, wiens oorspronkelijke doel het was zwarten en vrouwen van deze Ivy League- school te weren? Hij "kon het zich niet precies herinneren". Dank u, meneer Haldman-North-Dean-McNamara. Waarom stemde hij in met een zaak waarin een boerenfamilie onder bedreiging van een vuurwapen hun huis werd uitgezet? Misschien hadden ze wel wapens. En zijn goed gedocumenteerde verklaringen dat de grondwet abortus niet toelaat dan? Dat was toen, dit is nu. Zijn ongegeneerde bewieroking van Robert Bork, die hij de best gekwalificeerde kandidaat voor het Hooggerechtshof in de Verenigde Staten noemde? Uit zijn verband gerukt. 

Ondanks al hun onvermogen lukte het de Democratische minderheid zich langzamerhand op de hoogte te stellen van de werkelijke gevaren die de val van het gerechtshof zou kunnen versnellen: de laatste nagel in de kist van de reproductieve vrijheid en een mega-presidentstermijn die berustte op een ongeremde uitvoerende macht. Dat is natuurlijk niet helemaal hun verdienste. 

Iedereen die niet wakker geschud is door het afluisterschandaal van de NSA is comateus. En degenen die zich verstoppen achter "de bescherming van Roe versus Wade" als het referentiepunt voor de bescherming van de vrouwenrechten zijn een paar jaar te laat. Casey is niet het super- precedent dat de uitspraak in de zaak Roe uit 1972 onaantastbaar maakt - integendeel; dit is de open deur die de Amerikaanse staten ertoe verleidt beperkende regels voor abortus op te stellen, zodat vandaag de dag 87% van de districten in de VS geen instellingen voor gezondheidszorg hebben die abortus kunnen uitvoeren. Alito is alleen maar het glazuur op de taart -het echte gevecht is allesbehalve voorbij en rechts heeft gewonnen. Iedereen die hieraan twijfelt zou de alarmerende Frontline-documentaire "The Last Abortion Clinic" eens moeten gaan zien. 

En doordat de Democraten precies het uitgestippelde pad volgen, zaaien zij langzaam maar zeker het zaad voor hun eigen ondergang. Omdat de partijen alle activiteiten buiten de electorale arena uit alle macht vermijden - stakingen, massabijeenkomsten, mobilisaties- ze hebben "tussen de periodes" weinig anders te doen dan hun rol te spelen. De eigenaardig-heden van de Senaat stellen hen in staat tegen te werken, maar hun medeplichtigheid aan de oorlog en hun verslaving aan decorum zullen hen er waarschijnlijk van weerhouden dit ook werkelijk te doen. Het lastige parket waarin ze zich bevinden, kan in het kort worden weer-gegeven als: "Geen tegenwerking -geen toekomst."

Gewoonweg Alito's vrouw snikkend naar huis sturen (dit feit werd kortgeleden door Fox News onthuld) is niet genoeg. En wat dat betreft, Sammy & Martha, bewaar ik mijn tranen voor de echte slachtoffers, te beginnen met de verminkte en vermoorde kinderen over de hele wereld die aan de ongeremde autoriteit van de huidige en vroegere Amerikaanse presidenten zijn onderworpen. Vlak onder het masker wordt de verfoeilijke agenda van deze idioten in momenten van helderheid door hun eigen verklaringen en die van hun helden onthuld. Robert Bork, terecht afgewezen als zijnde een radicale halve gare, had een afwijkende opvatting over de wettigheid van anticonceptie: hij beweerde dat er geen expliciet of impliciet recht tot voortplanting in de grondwet staat. Jakkes! Dit past mooi bij de theocratie die het hoofdkwartier van Bush graag zouden willen oprichten; maar het wijkt behoorlijk af van de heersende stroming. 

Daarom moet het zo diep worden verborgen onder leugens en hypocrisie en zo verdraaid worden dat het ons helemaal stompzinnig maakt. Het land dat Zuidoost-Azië in een heet bad van dioxine onderdompelt heeft het lef om over chemische wapens te praten - u weet nog wel dat Saddam Hussein's grootste misdaad was dat hij "zijn eigen mensen vergaste"- terwijl hele generaties door het ontbladeringsmiddel Agent Orange misvormde Vietnamese baby's geen gelijke behandeling verdienen. "Toepasbare" kernwapens zullen ons op een of andere manier helpen de toename van kernbommen te voorkomen, terwijl andere landen die doodsbang zijn het volgende slachtoffer van Amerika te worden, zich verdringen om kernwapens te krijgen. Intussen is er al een kernoorlog aan de gang: de Perzische Golf is niet een, maar twee keer plat gebombardeerd met wapens met verarmd uranium, met alle kracht van elitetroepen wiens kinderen niet de oorlog in gestuurd worden. Over de helft van de soldaten uit de eerste Golfoorlog ontvangen de een of andere invalidenuitkering en de verwachte Depleted Uranium Crisis zal de Amerikaanse samenleving op dezelfde manier overspoelen als in Irak gebeurde. Wijdverbreide martelingen garanderen onze veiligheid en maken op de een of andere manier een eind aan de woede van degenen die zich tegen ons beleid verzetten. Het bespioneren van geweldloze vredesgroepen beschermt onze burgerrechten. Quakers- in hemelsnaam! Ik dacht dat zo ongeveer iedereen wel wist dat Nixon de enige gevaarlijke Quaker was. Geen wonder dat pas geleden in een persiflage op internet beweerd werd dat George Orwell's erfgenamen de regering Bush hebben aangeklaagd wegens het stelen van zijn ideeën. 

Maar leugens hebben natuurlijk geen uitwerking zonder een publiek dat medeschuldig is. Collaborerende Democraten helpen zichzelf of het land niet door de valse indruk in stand te houden dat deze bende corrupte boeven die de macht stevig in handen houden, heel normaal is. Het voorzichtige debat over de verschrikkingen van de oorlog in Irak klinkt voor de rest van de wereld niet oprecht voor er een tribunaal voor oorlogsmisdaden is, het binnengevallen land is hersteld en het proces dat de oorlogshysterie mogelijk maakte is geherstructureerd. In plaats daarvan wordt er steeds meer gehamerd op een oorlog tegen Iran -klinkt u dat bekend in de oren?- zonder de diepgewortelde reactie die men zou mogen verwachten tegen zo'n idioot voorstel; een oorlog waarvan de VS en de wereld niet zullen herstellen. En de pers, die verrukt zou zijn van de waarderingscijfers, zal zeker de Orwelliaanse duikvlucht verder voeren; Paus Johannes Paulus wordt beweend als hervormer en vooruitstrevend man; het Abramoff corruptieschandaal is een tweeledige zaak en Ariel Sharon heeft het nieuwe predicaat Vredestichter gekregen. Intussen wordt de mars naar de afgrond niet overdreven; deze gaat langzaam maar zeker sneller. Bush mag dan een domme marionet zijn, het Schaduwverbond om hem heen is stom noch goedaardig. En omdat ze de opgeblazen krijgsmacht controleren, hebben ze de reële macht om een nucleaire wereldoorlog en de vernietiging van het milieu steeds sneller dichterbij te laten komen. Verzet begint door ze op hun leugens aan te spreken; anders riskeren we dat we in de vlammen worden getrokken. 

© Daniel Patrick Welch. Herdruk is toegestaan mits de naam van de schrijver wordt genoemd en een link naar danielpwelch.com wordt opgenomen. 

Vertaald door Hennie Volkers

^  Top  ^


Schrijver, zanger, taalkundige en activist Daniel Patrick Welch woont en werkt in Salem, Massacusetts, met zijn vrouw, Julia Nambalirwa-Lugudde. Samen leiden zij The Greenhouse School. Enkele van zijn artikelen zijn op de radio uitgezonden en vertalingen zijn in zo'n 20 talen verkrijgbaar. Wij zijn u erkentelijk als u een link naar danielpwelch.com wilt opnemen.