Daniel Patrick Welch - click to return to home page


    English versions 
Arabic versions - Saudi Arabia Catalan versions Croatian versions Czech versions Danish versions Nederlandse versies Finnish versions Versions Françaises Galician versions German versions Greek versions Indonesian articles Le versioni Italiane Japanese versions Urdu versions - Pakistan Polish versions Portuguese articles Romanian versions Russian versions Serbian articles Las versiones Españolas Ukrainian versions Turkish versions

 

 

 

Onze president is een misdadiger

(7/03)

Het wordt hoog tijd dat het eens gezegd wordt. Ondanks al het ontwijkende gedrag en alle beschuldigingen -nee, eigenlijk dankzij- is de Forged Niger-brief wel het overtuigende bewijs en de brokstukken zijn nog lang niet allemaal gevallen. Wie heeft dat verrekte ding toch geschreven en in wiens opdracht? Wie kan het ook maar iets schelen of Tenet, omdat zijn baan op de tocht stond, instemde met een prozaïsche waarheid die in werkelijkheid neerkomt op een van de grootste oplichterijen van deze eeuw? De klinkklare brutaliteit en het cynisme van deze partijmannetjes en oplichters is simpelweg verbazingwekkend. Als onderwijzer laat ik zelfs van zesjarigen dit soort doorzichtige gevatheid niet toe. Waar het om gaat is dat Bush wist dat de informatie vals was en die desondanks gebruikte om miljoenen mensen te overtuigen om mee te doen aan zijn valse oorlog.

Daarvoor alleen al, voor de nagedachtenis van duizenden dode Irakezen en Amerikanen, verdient hij de il Duce behandeling (figuurlijk gesproken dan, meneer Ashcroft, u hoeft mijn telefoon niet te laten afluisteren of me te verbieden per vliegtuig te reizen.) De criminele onderneming genaamd regering Bush is de slechtste ooit (Helen Thomas had gelijk.) Hun campagne ter bevordering van de samenzwering om de gemeenschap de oorlog in Irak te laten pikken is een van de meest cynische vormen van machtsmisbruik in de geschiedenis van de Verenigde Staten en het dient als zodanig te worden behandeld. 

Onruststoker? Nou, reken maar! Die vent denkt (en vertelt soms aan buitenlandse leiders) dat hij zijn opdrachten van God krijgt. Als die radicale extremisten hiermee wegkomen is Amerika pas echt monddood gemaakt en dan is de weg vrij voor de volgende golf van opkomend fascisme. La Cosa Bush (met excuses aan de mafia) is, net als alle criminele families, gewelddadig, arrogant en buiten bereik van de wet -tot nu toe. De campagneleiders van Bush hebben niet eens meer het fatsoen, de moed of de zelfbeheersing om te voorkomen dat hij er met zijn misdadig stomme opmerkingen over de hele aardbol een puinhoop van maakt. Was zijn pseudo-macho uitnodiging: "Laat ze maar komen" van vorige week wel een foutje? Of was het weer een trucje om hem voor het Amerikaanse volk "stoer" over te laten komen? Was hij bezig de aandacht te richten op de slechtste kant van de Amerikaanse psyche terwijl hij het denkend deel van de wereldbevolking weer eens tot razernij bracht? Maakt ook niet uit -hij moet gewoon tegengehouden worden. Deze intrigantenkliek heeft al lang genoeg gelogen, bedrogen en nationale drama's gemanipuleerd om ons zijn rechtse activiteiten op te dringen. 

En halve maatregelen zijn niet meer genoeg. Net zomin als deze vage, veilige verhandelingen over "misleidend" of voorzichtige oproepen aan degenen die "weten wie ze zijn" om op te stappen. WIJ weten wie ze zijn, de junta die onze regering en onze nationale agenda heeft gekaapt. Het kartel moet verdwijnen: Bush, Cheney, Powell, Rice, Rumsfeld, Wolfowitz en Perle moeten allemaal onmiddellijk hun ontslag indienen, ontslagen of vervolgd worden, voor hun leugenachtige samenzweringen en hun wederzijdse pact tot zelfbescherming ons land en de wereld nog verder in gevaar kan brengen. In een hoek gedreven criminelen, vooral de stomme, zijn een gevaarlijk soort en het is niet te voorzien wat ze er allemaal voor over hebben om hun eigen hachje te redden. 

In opdracht van God, geïnstalleerd door een op een gevaarlijke manier bevooroordeeld Hooggerechtshof: de weg is vrijgemaakt voor een verdere afdaling naar rampspoed, faillissement en verval. Omdat ze het Congres aan hun kant hebben gedragen ze zich met een roekeloze nonchalance -en afzetting is niet aan de orde zolang de Grand Old Party de boel nauwlettend in de gaten houdt. Niemand heeft de moed of de integriteit die Goldwater had toen hij Nixon duidelijk maakte dat het spel uit was. Macht maakt corrupt en de Republikeinen zijn zo dronken van macht dat zij zich nooit tegen Bush zullen keren, tenzij hij op klaarlichte dag en voor de camera een bank berooft.

Maar dat is geen reden om de waarheid niet te vertellen; hoe groot de risico's ook zijn, enkele van de moediger personen in het congres zouden onmiddellijk wetgeving die vervolging mogelijk maakt moeten introduceren: Conyers, Kucinich, Lee, Paul? De media hebben al laten zien dat ze er niet aan mee zullen helpen; geldelijke belangen geven rechts een verpletterende voorsprong. Een campagne die gebaseerd is op het oude spel van een hoop geld in te zamelen en dan advertentieruimte te kopen is gedoemd te mislukken. Het enige wat ons nu nog kan redden is een fundamentele fluwelen revolutie, een principiële, bezielde beweging, die de hoofden van deze mensen op een spies wil zien. 

En misschien, heel misschien, is dit geen misdrijf dat vervolgd kan worden, maar ben ik gewoon zat van de zelfvoldane, arrogante grijns van Rumsfeld op de televisie. Waarom zit hij in hemelsnaam de hele tijd te glimlachen? Is het op de een of andere manier grappig dat duizenden Iraakse burgers gedood zijn door zijn "precisiebombardement"? Toegegeven, het is ironisch, nog een bedrieger, zeker - maar echt niet amusant. Misschien is dit iets wat je doet als je denkt dat je alles maar ongestraft kunt doen. 

Pat Roberts, het hoofd van de inlichtingendienst van de Senaat, voorspelde al hoe krom de logica aan het worden is, toen hij zei dat wat hem het meeste zorgen baart is "dat de CIA een hele serie geheimen naar de pers heeft gelekt, in een poging de president in diskrediet te brengen." Ja, vast…. Het stelletje intriganten, wiens hang naar geheimzinnigheid en dienstbaarheid grenst aan het ziekelijke, is hier het echte probleem -niet het merkwaardige feit dat zelfs sommigen van hen eindelijk hebben besloten dat de situatie zo slecht is dat iemand, wie dan ook, zich ertegen uit moet spreken.

Het wordt hoog tijd dat er een einde komt aan deze namaakwereld, waar de leugen regeert en logica niet meer van toepassing is: de Saddam-loyalisten -niet het nationale verzet tegen de bezetting- zijn het werkelijke probleem in Irak. Als je protesteert ben je een terrorist, maar we vechten voor onze vrijheden. Bush blijft nog steeds onverminderd populair, maar toch zijn er enorme machtsvertoningen en voorschriften om de vrijheid van meningsuiting te beteugelen nodig om te voorkomen dat het publiek merkt dat hij bij elke gelegenheid wordt achtervolgd door protesten. Oorlog is vrede, vrijheid is slavernij, en sommige diersoorten zijn gelijker dan andere. De leugens zullen niet stoppen voor we de leugenaars hebben ontslagen. 

© 2003 Daniel Patrick Welch. Herdruk toegestaan
Vertaald door Hennie Volkers

^  Top  ^


Schrijver, zanger, taalkundige en activist Daniel Patrick Welch woont en werkt in Salem, Massacusetts, met zijn vrouw, Julia Nambalirwa-Lugudde. Samen leiden zij The Greenhouse School. Enkele van zijn artikelen zijn op de radio uitgezonden en vertalingen zijn in zo'n 20 talen verkrijgbaar. Wij zijn u erkentelijk als u een link naar danielpwelch.com wilt opnemen.